Lietoti termini un to skaidrojums

Washbox – SIA Lavatio, vienotais reģistrācijas Nr. 40203237404, juridiskā adrese Daugavgrīvas iela 114, Rīga, LV-1055.
Noteikumi – veļas mazgāšanas pakalpojumu, izmantojot Washbox mājaslapu un mobilo aplikāciju, lietošanas noteikumi.
Pakalpojuma sniedzējs – pakalpojumu sniedzējs ir SIA Lavatio.
Klients – reģistrēts Washbox pakalpojuma lietotājs, kas lieto pakalpojumu izmantojot Washbox mājaslapu vai mobilo aplikāciju.
Mājaslapa – SIA Lavatio piederošā interneta lapa lavatio.washbox.lv.
Mobilā aplikācija – SIA Lavatio piederošā WashBox mobilā aplikācija Android un iOS operētājsistēmām.
Pasūtījums – Washbox mājaslapā vai mobilajā aplikācijā Klienta izdarīts pieteikums drēbju tīrīšanas pakalpojuma izmantošanai.

 Vispārīgie noteikumi

1. Šie Noteikumi nosaka veļas tīrīšanas un mazgāšanas pakalpojumu lietošanas un apmaksas kartību ar Washbox sistēmas starpniecību.
2. Reģistrējoties kā Washbox Klients, Klients piekrīt Washbox lietošanas noteikumiem.
3. Washbox ir tiesības mainīt lietošanas noteikumus, tos izvietojot Mājaslapā.
4. Uz Pasūtījumu attiecas tie noteikumi, kas ir publicēti uz Pasūtījuma veikšanas brīdi.

Cenas

1. Washbox pakalpojumu cenas ir izvietotas Washbox mājaslapā un mobilajā aplikācijā.
2. Visas cenas ir uzrādītas ar iekļautu PVN.
3. Uz Pasūtījumu attiecināmas cenas, kuras ir bijušas izvietotas Washbox mājaslapā vai mobilajā aplikācijā Pasūtījuma izdarīšanas brīdī.
4. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt cenas.

Pasūtījums

1. Pasūtījums ir apstiprināts pēc pogas “Pieteikt Pasūtījumu” nospiešanas.
2. Izmantojot Washbox skapīšus, Klientam ir jāizvēlas attiecīgais Washbox skapītis, jāatstāj tajā tīrāmās drēbes un jāaizslēdz ar brīvi izvēlētu 4 ciparu koda kombināciju.
3. Skapīša numurs ir jānorāda Washbox mājaslapā vai mobilajā aplikācijā.
4. Izmantojot Washbox kurjera pakalpojumus, Klientam ir jāizvēlas drēbju nodošanas un saņemšanas adrese, datums un laiks.
5. Kurjera pakalpojums ir iekļauts cenā, ja Pasūtījuma kopējā summa ir virs EUR 25.
6. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības mainīt drēbju nodošanas un saņemšanas laiku.
7. Uz Pasūtījumu attiecas tie noteikumi, kas ir publicēti uz Pasūtījuma veikšanas brīdi.
8. Pakalpojuma veicējs apņemas izpildīt pasūtījumu ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no tā saņemšanas brīža.
9. Visi pašreizējie un iepriekšējie Klienta pasūtījumi ir apskatāmi Washbox mājaslapā vai mobilajā aplikācijā.
10. Ja Klienta nodotajās drēbēs ir tādas drēbes, kuras Pakalpojuma sniedzējs nevar iztīrīt, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības tās netīrīt un atgriezt atpakaļ.
11. Visas drēbes, pēc to atgriešanas skapītī, ir jāizņem 48 stundu laikā. Ja pēc 48 stundām drēbes vēl nav izņemtas, Pakalpojuma sniedzējs tās izņems no skapīša glabāšanai. Klientam ir 30 dienas, lai pieprasītu šo drēbju atgriešanu.
12. Ja Klients nepiesaka drēbju saņemšanu 30 dienu laikā pēc pasūtījuma izpildes Klienta vainas dēļ, tad Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības drēbes nodot labdarībā vai izmantot pēc saviem ieskatiem.

Pasūtījuma atcelšana

1. Pēc Pasūtījuma pieteikšanas, Klientam ir tiesības atteikt Pasūtījumu līdz brīdim, kad ir sākta drēbju tīrīšana.
2 .Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pieprasīt ar atteikumu saistītas transporta un citas izmaksas.
3. Klientam ir tiesības atcelt Pasūtījumu līdz rēķina saņemšanas brīdim, rakstot par to uz [email protected] un norādot Pasūtījuma numuru.
4. Ja pieprasījums par Pasūtījuma atcelšanu ir nosūtīts laikā, kad jau ir sākta drēbju tīrīšana, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pieprasīt kompensāciju, radušos izdevumu apmērā un atbilstoši izcenojumam.

Apmaksa

1. Pakalpojuma sniedzējs nosūta Klientam rēķinu izmantojot e-pastu, kā arī caur Washbox mobilo aplikāciju un mājaslapu.
2. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības labot rēķinu, par to informējot Klientu.
3. Klienta pienākums ir apmaksāt rēķinā norādītos pakalpojumus.
4. Informācija par par apmaksas iespējām tiek norādīta nosūtītajā rēķinā.
5. Apmaksājot pakalpojumu, Klients piekrīt rēķinā norādītajam drēbju skaitam un pārējai rēķina informācijai.
6. Ja Klients neapmaksā rēķinu 30 dienu laikā, tad Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības drēbes nodot labdarībā vai izmantot pēc saviem ieskatiem.

Sūdzības

1. Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību saistībā ar pakalpojumu 3 dienu laikā skaitot no Pasūtījuma izpildes brīža.
2. Pretenzijas par tīrāmo drēbju skaitu tiek pieņemtas tikai pie rēķina saņemšanas un pirms tā apmaksas.
3. Sūdzība iesniedzama rakstiski, sūtot to uz e-pastu [email protected]

Datu aizsardzība

1. Pakalpojuma sniedzējs izmanto Klienta privātos datus tikai un vienīgi pakalpojuma izpildei un saziņai ar klientu.
2. Pakalpojuma sniedzējs nenodos Klienta personīgos datus trešajām personām, izņemot pakalpojuma pakalpojuma sniedzēja partneriem.
3. Personīgie dati ir informācija par Klienta vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru, e-pastu un cita pakalpojuma sniedzējam nodotā informācija.
4. Klientam ir tiesības pieprasīt savu privāto datu dzēšanu no Pakalpojuma sniedzēja datu bāzes.

Drēbju tīrīšanas noteikumi

1. Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas atbildību un nedod garantiju pieņemtā izstrādājuma saglabāšanai iepriekšējā stāvoklī veicot tīrīšanu, ja izstrādājums ir:

– no ādas vai kažokādas;
– bez ražotāja norādes par tīrīšanas noteikumiem vai tie ir tikai vispārēji;
– bojājumi, kas var palielināties tīrīšanas vai mazgāšanas procesā.

2. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par šādiem defektiem, kuri radušies tīrīšanas procesā:

– valdziņu noīrums trikotāžas izstrādājumiem;
– izstrādājuma saraušanās vai izstiepšanās pieļaujamās normas robežās;
– caurumiem, kas izstrādājumu tīrot vai mazgājot radušies kodīgu vielu vai kožu iepriekšējas iedarbības vietās;
– izstrādājuma bojājumi, kas radušies neizturīga auduma un vīles, nenoturīgu krāsu un impregnējuma dēļ;
– nenoņemamas apģērba furnitūras un dekori, tai skaitā dažādas aizdares (rāvējslēdzēju kuģīši, spiedpogu krāsojums utt.);
– gadījumos, kad Klients pats ir mēģinājis izstrādājumu tīrīt mājas apstākļos.

3. Ja tīrīšanā nodotā drēbe vai manta ir bojāta pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ, Klientam tiek izmaksāta kompensācija līdz desmitkārtīgai tīrīšanas cenai.

4. Ja Klients nepiesaka drēbju saņemšanu vai neizņem tās no skapīša 30 dienu laikā Klienta vainas dēļ, tad Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības drēbes nodot labdarībā vai izmantot pēc saviem ieskatiem.

Intelektuālais īpašums

Pakalpojuma sniedzējam pieder visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Washbox nosaukumu, mājaslapu, mobilo aplikāciju, programmatūru.